Türkiye’ye yüksek düzeyde turist girişi bekleniyor

AK Parti İstanbul Vilayet Başkanlığı İktisat İşleri Ünitesi’nce İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan “Ekonomi Buluşmaları” toplantısı, Güngören’de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan’ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul Vilayet Lider Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Fatih Coşar, AK Parti Güngören İlçe Lideri Devran Yalçınkaya, Güngören Belediye Lideri Bünyamin Demir, kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve endüstriciler katıldı.

Mahmut Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye ihracatına sonlu tesiri olacağına işaret ederek, savaşın başında Rusya ve Ukrayna’ya ihracat kaybının 4,5 milyar dolar olarak ön görüldüğünü, şuanda kaybın 2,5 milyar dolarla sonlu olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin turizmde dünyadan aldığı hissenin gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Gürcan, şöyle devam etti:

“Özellikle Rusya ve Ukrayna dışındaki ülkelerden epeyce yüksek seviyede ziyaretçi girişi bekliyoruz bu yıl. Bu iki ülkeden gelen turist sayısındaki hudutlu düşüşü öteki ülkeleri telafi edebilecek kapasite ve münasebetlere sahibiz. 2021’de 24,5 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 2022 yılında 35 milyar dolara ulaşarak, salgın öncesi düzeylere ulaşmasını bekliyoruz. Ukrayna’daki savaşın turizme tesirini de sonlu olmasını bekliyoruz. Savaşın başında Rusya ve Ukrayna kaynaklı 3,5 milyar dolar turizm gelir kaybı ön görülürken, şu an prestijiyle bunun da 1,5 milyar dolarla sonlu olacağının beklentisi içindeyiz.”

Enerji hariç cari istikrarda güzelleşmenin devam ettiğini aktaran Gürcan, bilhassa son yıllarda attıkları yapısal ve dönüşüm adımların tesirinin 2021 yılında cari süreçler istikrarındaki güzelleşmeyle çok güzel bir halde görüldüğünü vurguladı.

Gürcan, dünyada enflasyonun süratli bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun global bir sorun haline geldiğini tabir ederek, “Küresel gelişmelere paralel olarak enflasyon ülkemizde de artış eğilimi kaydetmiştir. Son devirde global emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki problemler, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın tesiri ile artış kaydeden enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız.” diye konuştu.

“YATIRIMIN GÜÇLENMESİ İÇİN FAİZLER DÜŞÜK TUTULMALI”

Mahmut Gürcan, Türkiye’de kamu borcunun birçok ülkeden olumlu ayrıştığını ve Türkiye kamu brüt borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 42 ile pek çok ülkeye nazaran çok yeterli durumda olduğunu bildirdi.

Gürcan, Türkiye’nin 165 ülke içerisinde negatif faiz veren 130 ülkeden biri olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte bize öğretilen ve siyaset faizinin enflasyonun üzerinde olması gerektiği istikametinde daima Türkiye’ye bir dayatma vardı. Baktığımızda dünya ülkelerinde, şu anda yüz 165 ülke ortasında 130 ülkede negatif faiz veriliyor.” açıklamasında bulundu.

Yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

“Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman masraflarını, karlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve öteki şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan evvelki gördüğümüz krizlerde olduğu üzere burada da görebilirdik. Yeniden tıpkı biçimde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından ötürü kredilerini geri alamamalarını, sıkıntılı kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik. Birey ve toplumda istihdamda imkanlarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından ötürü işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik.”

Gürcan, şayet yüksek faiz siyaseti uygulanmış olsaydı Türk lirasındaki bedel karıyla birlikte ihracatın azalacağını, ithalatın artacağını ve cari açığın da artacağını belirterek, “İhracatımız şayet bugün 242 milyar dolar düzeyindeyse bunda uygulanan düşük faiz siyasetinin hissesinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz iş adamları da biliyorsunuz. Bizler de bunu çok güzel biliyoruz. Bilhassa düşük faizin hem yatırımı güçlendirdiğini, hem kapasite oranımızı artırdığını da tıpkı biçimde biliyoruz. Daha önce yüksek faiz siyasetleri ülkemizde çok defaca uygulandı. Bu süreçlerde imalatçının iştahının kapandığını, artık yatırım yapamaz hale geldiğini ve birçok imalat bölümünün de kapandığını çok güzel biliyoruz.” tabirlerini kullandı.

KAYNAK: AA