Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Nisan ayında bir evvelki aya nazaran %7,45, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %59,01, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %117,31 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %52,83 artış gerçekleşti.

Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %6,76, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %7,54 artış gerçekleşti. Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran göre ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %63,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %126,20 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye nazaran 7 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, %26,31 ile veteriner harcamaları ve %40,33 ile tohum ve dikim gereci oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, %241,57 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %189,26 ile güç ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye nazaran 7 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, %3,25 ile makine bakım masrafları ve %3,74 ile ziraî ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, %10,97 ile bina bakım masrafları ve %10,04 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bir evvelki aya nazaran azalış gösteren tek alt küme %1,85 ile veteriner harcamaları oldu.