Periyodik sağlık muayenesi yılda kaç defa yapılmalı önemli mi işte cevabı!

Periyodik sıhhat muayenesi yılda kaç sefer yapılmalı? Değerli mi? Merak edilen sorunun karşılığını sizler için araştırdık.

PERİYODİK SIHHAT DENETİMİ AKSATILMAMALI

Periyodik sıhhat denetimlerinin yılda bir kere yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gökhan Kotiloğlu, “Sağlıklı ve hiçbir şikayeti olmayan bir insanın yaptıracağı nizamlı denetimleri kapsamında, tabip tarafından detaylı bir hikaye alınması ve fizik muayene yapılması, hastanın yaşına, cinsiyetine ve bulgularına nazaran değişen kan, idrar, dışkı ve görüntüleme tetkiklerinin gerçekleştirilmesi ve kalp sıhhati açısından kıymetlendirilmesi yer alıyor. Bu tetkikler, yaşa ve cinsiyete nazaran planlanıyor. Örneğin, 40 yaş altındaki sağlıklı bir bayana kemik yoğunluğu ölçümü yapılmıyor ya da 40 yaş altındaki sağlıklı bir erkeğin PSA seviyesi saptanmıyor” dedi

İLERİ YAŞLARDA YAPTIRILMASI GEREKEN PERİYODİK DENETİMLER

İleri yaşlarda yapılan periyodik sıhhat denetimlerinin daha erken yaşlardakine nazaran biraz daha kapsamlı olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gökhan Kotiloğlu, “Periyodik sıhhat denetimlerinin aralıkları büsbütün sağlıklı beşerler temel alınarak belirlenir. Bu nedenle rastgele bir şikayetiniz varsa vakit geçirmeden bir tabibe başvurmalısınız. Bilinen bir sıhhat meseleniz var ise probleminizin gerektirdiği aralıklarla denetime gitmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu aralıklar, periyodik denetimler için ekseriyetle önerilen bir yıldan daha sık olabilir” diyerek bilhassa yapılması gereken denetimleri açıkladı:

Kulak, Burun, Boğaz Muayenesi: Yaşlılarda en fazla görülen bir başka sıhhat sorunu olan işitme duyusu ile ilgili sorunlardır. İşitme azalır, lakin bu süreç çok yavaş ilerleyebildiğinden fark edilmesi kolay olmayabilir. Fakat karşınızdaki şahıslar televizyonu çok yüksek sesle dinlediğinizi belirtebilir. Bu nedenle yılda bir sefer kulak-burun-boğaz muayenesi de kaidedir.Nörolojik Muayene: Yaşlanmakta olan insanlarda bellek problemleri da sık görülür. Bu açıdan yine yılda bir kere nörolojik muayeneden geçilmesi önerilir. Bu muayene sonunda gerek duyulursa nöro-psikolojik batarya testleri uygulanır.Kalp Muayenesi: Bilhassa kalp damar hastalığı bakımından risk faktörü taşıyan, ailesinde birinci derece akrabasında kalp hastalığı olan, sigara içen, tansiyon ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı üzere risk faktörleri olan bireylerin yılda bir kere sistemli kalp muayenesi yaptırması gerekir. Temel olarak hastalara kalp muayenesi, EKG yanında EKO ve Efor testi yapılmakta, gerektiğinde ise anjiyo önerilmektedir.Ürolojik Muayene: Erkeklerde ürolojik rutin denetimler, sık görülen tümörlerden olan prostat kanserinin erken evrede yakalanması açısından kıymetlidir. Erken teşhis sayesinde prostat kanseri tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle yılda bir kere prostat muayenesinden geçilmeli ve PSA testi yapılmalıdır. Ürolojik check-up muayenesinde kanda kreatinin düzeyine ve idrar analizine bakılmalı, yılda bir sefer ultrasonografi testi istenmelidir.
Aşı uygulamaları: Grip ve zatürre aşıları 65 yaşından sonra kesinlikle önerilir. Yılda bir grip aşısı yaptırılmalıdır. Pnömokok hastalıklarından korunmak ve antikor karşılığının daha geniş olmasını sağlamak için ise KPA13 aşısını takiben PPA23 aşısının yaptırılması değerlidir.

Göz Muayenesi: Yaştan kaynaklı olarak en sık görülen sıhhat sorunlarının başında görme ve işitme duyularındaki sorunlar gelmektedir. En güzel bilinen örnek yaşlanan insanların okuma gözlüğüne gereksinim duymasıdır. Bunun dışında katarakt ve ağ katman meseleleri görülebilir. Bu nedenle en az yılda bir sefer kesinlikle bir göz muayenesinden geçmek gereklidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi: Yaşla birlikte kas-iskelet sistemine ilişkin rahatsızlıklar da ömür kalitesini etkileyen değerli bir faktördür. Bu rahatsızlıkların geri dönüşümsüz evreye gelmeden saptanması ve uygun halde tedavi edilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde değerlendirilmesinde fayda vardır.
Akciğer Muayenesi: Sigara çok değerli bir sıhhat problemidir ve ne yazıktır ki pek çoğumuzun geçmişinde az ya da çok yer almıştır. Günde bir paket sigara içen ve bunu 30 yıl sürdüren birisi sigarayı büsbütün bıraktıktan 15 yıl sonrasına kadar akciğer kanseri için önemli bir adaydır. İçilen ölçü ve müddete bağlı olarak risk daha da yükselebilir. Bu nedenle bu pozisyonda olan şahıslara tarama testi olarak düz akciğer grafisi yerine düşük kontrast dozlu tomografi önerilir.
Kalın Bağırsak Kanseri Muayenesi: Kolon kanseri, toplumda 50 yaştan sonra sıklaşarak görülmektedir. Kolon kanseri olaylarının yüzde 95’inde olayın başlangıcı kolon polipleri halinde ortaya çıkmaktadır. Hiçbir şikâyeti olmayan, büsbütün sağlıklı bireylerde, 50 yaşından itibaren 5 yılda bir kolonoskopik tetkikler yapılması, kolon kanserinin ömrü tehdit edecek seviyelere varmadan teşhis edilebilmesi açısından ehemmiyet taşır.