Nurullah Genç: Hem çalışacağız hem de hikmete ram olacağız

Türkiye Lisan ve Edebiyat Derneği Youtube kanalında, her hafta cumartesi günü çevrimiçi yapılan kültür sanat ve edebiyat söyleşileri devam ediyor. Dil ve Edebiyat Araştırmaları (hakemli) mecmuası Editörü Doç. Dr. Ahmet Koçak’ın sunumuyla geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen Edebiyat Sohbetleri’ne şair müellif Nurullah Genç konuk oldu ve “Omuzlarımda Dünya” başlığı altında soruları cevapladı. Son kitabı Omuzlarımda Dünya: Öyküm Hayatımdır’ın merkeze alındığı sohbette Genç, yazı ve şiir serüveninin yanı sıra lisana ve dünyaya bakışına dair tabirlere yer verdi.

EVVEL KAVRAMLARIMIZ BATILILAŞTI

Nurullah Genç’in çok istikametli bir yazı dünyası olduğuna vurgulayan Ahmet Koçak, yeterli bir akademisyen olmanın yanı sıra uygun bir şair, yeterli bir romancı, yeterli bir öykü müellifi olarak varlık gösterdiğini ve son çıkan hatıra kitabı Omuzlarımda Dünya’nın ufuk açıcı ve istikamet verici olduğunu söz etti.

Büyüdüğü otuz hanelik dağ köyünde süregiden hayatın içinde dışarıdan fark edilmeyen o ruhun kendisini son derece beslediğini anlatan Nurullah Genç, gündelik hayat akışının yanında okuyan beşerler olmasının ve yerleşik kültürün kendini yetiştirmesindeki ehemmiyetine dikkat çekti. Toplu hâlde köy odasında okunan kitapların muhayyilesini zenginleştirdiğini belirten Genç, “Şiir lisanıyla yazılmış metinler okundukça şiiri ve ahengi öğrendim. En kıymetlisi de kavramlar dünyasıyla tanışmamız ve kendi kavramlarımızı öğrenmemizdi. Her milletin kendine has bir kavram dünyası vardır. Milletler kendi kavramlarını kaybettikleri vakit öteki kavram dünyasının kesimi hâline geliyorlar ve o kavramların ilişkin olduğu kültürle de bütünleşiyorlar. Türkiye’de Batılılaşma böyledir. Evvel kavramlar Batılılaşmıştır. Bunun için lisan ve kavram son derece değerli. O köy odası, zihnimize yazılan kavramların dayandığı medeniyet anlayışını da nakşetti” dedi.

İçinde yoğrulduğu medeniyet ve kültür ögelerini gençlere ve çocuklara ulaştırabildiği için her fırsatta şükrettiğini lisana getiren Genç kelamlarını şöyle sürdürdü:

“İnsan Allah tarafından ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Yetenekler itibariyle öbür canlılardan çok üstünüz. Bütün bu yeteneklerimizi keşfetmemiz lazım. Kendimizi yalnızca bir alana hapsetmemeliyiz. Birden fazla alanda bilgilenebilir ve işler yapabiliriz. Yeteneklerimiz doğrultusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamız lazım. Gençleri bu bahislerde bilgilendirmeye çalışıyorum. Çaba de Mehmed Âkif’in dediği gibi ‘Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol… Yol varsa budur, bilmiyorum öteki çıkar yol’ ruhuna uygun yaşamakla mümkün. Allah’a dayanacağız, alana sarılacağız, çalışacağız, hikmete râm olacağız, Cenab-ı Hakk’ın takdirine tevekkül edeceğiz. Gençlerimiz yeteri kadar çalışırsa birden fazla işte başarılı olabilir.”

NURULLAH GENÇ KİMDİR?

1983 Yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme kısmını bitirdi. Birebir üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Yeniden tıpkı üniversiteden tabip, doçent ve profesör unvanlarını aldı. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Birebir okulda “liderlik analizi”, “işletme yönetimi”, “yönetim ve organizasyon”, “uluslararası işletmecilik” derslerini vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının şiir müsabakasında Türkiye ikincisi olmasının yanı sıra Ulusal Türk Talebe Birliği “Hicri 1400” bahisli şiir müsabakasında “Hicret” isimli şiiriyle Türkiye birincisi oldu ve bu şiir Nesil dergisinde yayımlandı. Üniversite yıllarında şiirleri edebiyat mecmualarında yeterlice yayınlanmaya başladı, aylık bir mecmuanın daimî takımında yer aldı. Sonraları bir küme arkadaşıyla Genç Kuşak dergisini çıkardı.

Yapıtlarından kimileri şöyledir: Şiir: Çiçekler Üşümesin, Nuyageva, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyandır Benim, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Denizin Son Martıları, Aşk Ölümcül Bir Hülyadır, Müptelâdır Gemiler Benim Denizlerime, Birkaç Mecnun Güvercin, Çanakkale: Her Şey Yanıp Gül Oldu, Vefat Noktürnü. Roman: Tutkular Tasa Oldu, Yollar Dönüşe Sarfiyat, İntizar.