Kutsal Metinler ve İslami İlimlerde Her Dem Kadın

Bayan nedir? sorusu, her dem merak edilen bir konu olmuş ve karşılığının bulanabilmesi için de ciltler dolusu kitaplar yazılarak kütüphaneler doldurulmuştur. Esasen ne bu kitapta ne de kelam konusu birçok yapıtta bayanlar tam manasıyla tanım edilememiştir. Çünkü tarihin her periyodunda temel rollerinin dışında farklı bir karakterle karşımıza çıkarak bizleri şaşırtmışlardır. Her dem Bayan başlığını taşıyan bu çalışma, kutsal metinler ve İslâmî ilimler çerçevesinde dört ana kısım üzerine inşa edilmiştir. Birinci kısımda kronolojik bir sıra takip edilerek Yahudi ve Hıristiyan kutsal metinlerinde bayanın durumuna ve rolüne değinilmiştir.

İkinci kısımda ise bayanın öncelikle bir insan olarak kabul edilmesi için Kur’ân’da İnsan ve akabinde İslâm’da Bayan isimli çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü kısımda bayanların dini ilimlerde de hayli yararlı hizmetlerde bulunduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Öncelikle bayanların nübüvvet imkânı olup olmadığı bir çalışma ile sorgulanmış ve akabinde müfessir bayanlardan iki, muhaddis ve mutasavvıf bayanlardan da birer örnek verilerek bu kısım tamamlanmıştır.

Çalışmanın son kısmında ise yeni problemler ve bayanlar ortasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bu kısımda yer alan çalışmanın birincisi; hanım sahabeler örnekliğinde evlilikte çevresel faktörlerin tesiridir. Öteki çalışmada ise Siirt Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğrencilerinin İslâm anlayışlarının nasıl olduğu üzerinde durulmuştur.