İslam İlmihali – M. Asım Köksal

İnsanın yaratıcısına karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukların ibâdet boyutunu ilm-i hâl kitapları inceler. Bu kitaplar, İslâm’ın beş temel kuralı başta olmak üzere akaid ve ahlâka dair ana sorunları bahis edinirler.

Elinizdeki bu kitap, ilm-i hâl edebiyatının Türkçedeki en değerli örneklerinden biridir. M. Âsım Köksal’ın büyük bir ustalıkla kaleme aldığı bu çalışmada üç ana kısım yer almaktadır: Akaid, ibâdetler ve ahlâk.

Bu üç alana ilişkin hususları epeyce sade bir lisanla inceleyen eser, bir Müslümanın gerek fikir gerek iç dünya gerekse davranış açısından riayet etmesi gereken temel prensipleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kendisinden evvelki kaynakları âdeta damıtarak ve anlaşılabilir bir lisanla sunan kitap, her yaştan okuyucuya hitap edecek temel bir kaynaktır.

KAYNAK: HABER7