Hizbul Bahr Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Hizbul Bahr Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu 

 Hizbul bahr duası insanların günlük olarak okuduğu dualar arasındadır. Bazı kişiler oruç ibadetini yapamadığında bazı kişiler ise çok borcu olduğunda bu duayı okumaktadır. Çeşitli amaçlarla okunan Hizbul Bahr duasının Türkçe okunuşu şöyledir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya Aliyyü ya Aziymü ya Haliymü ya Alim

Ente Rabbi ve ılmüke hasbi

Fe ni mer rabbü rabbi ve nimel hasbü hasbi

Tensuru men teşaü ve entel azüzür rahıym

Nes elükel ısmete fıl

Harakati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati mineşşüküki vez zununi vel evhamis satırati lil gulubi an mütaleatil ğuyub 

Hizbul Bahr duası Kuranı Kerimde yer almaktadır. Bu dua tam olarak üç sayfadan oluşmakta olup uzun bir duadır. Bu yüzden yukarıda bir kısmına yer verdik. 

 Hizbul Bahr Duası Arapça Okunuşu 

 Bu dua hem Arapça hem de Türkçe okunabilmektedir. Çünkü bu duanın Türkçe yazılımına da Diyanet yer vermiştir. Anlam bakımından dua birden fazla manaya sahiptir. Hastalıklardan kurtulmak, şifa bulmak, borçtan kurtulmak gibi anlamlar bu duanın manaları arasına girmektedir. 

 Kuranı Kerimde yer alan ve tam olarak üç sayfadan oluşan uzun bir dua olması nedeniyle aşağıda bazı ayetlerinin Arapça okunuşuna yer verdik;

Ünsurna fe inneke hayrun nasirin

Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn

Vağfir lena fe inneke hayrul gafirin

Verhamne fe inneke hayrur rahimin

Verzugna fe inneke hayrur razigıyn

Vehdina ve neccina minel gavmiz zalimin 

Hizbul Bahr Duasının Anlamı 

 Hizbul bahr duasının anlamı şu şekildedir;

Sen benim Rabbimsin ve senin ilmin bana yeter

Dilediğine yardım edensin sen üstünsün ve merhametlisin

Şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli sarsıntı geçirdiler

Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri gaipleri mütala etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz

Kalplerimizin ve bedenlerimizin selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile birlikte işlerimizi bize kolaylaştır

Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol

 Hizbul Bahr Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

 Hizbul bahr duasının faziletlerine ve faydalarına Havas kitaplarında ve Diyanet Kurulunun sayfasında yer verilmiştir. İşte bu duanın faziletleri ve faydaları şöyle sıralanmaktadır;

Bu dua bir niyet ya da husus için okunabilir. 

Bu duayı okuyan kişinin niyeti, isteği ve olayı Allah’ın izniyle hızlıca çözülür.

Güneş doğarken bu duayı okuyan birey Allah’ın ihtiyaçlarını giderir, sıkıntısını geri plana iter ve ibadetlerini yerine getirmiş olur.

Bu duayı okuyan kişinin hem bu dünya hem de ahiret işleri kolay hale gelir. 

Cinlerin ve insanların kötülüklerinden Allah onu korur.

Bu duayı okuyan kişi bereket elde eder. Parasını iyi değerlendirmiş olur ve kimseye muhtaç olmaz.

Bu duayı okuyan kişinin elinden emeğiyle kazandığı parayı kimse alamaz. 

Bu duayı okuyan kişi hastalıklarına şifa bulur.

Hizbul Bahr Duasının Sırrı 

 Hizbul bahr duasını okuyanlar bazı mucizelere tanık olabilir. Duanın insan yaşamı üzerinde inanılmaz derecede olumlu etkilerinin bulunduğu İslam alemi tarafından söylenmektedir. Çünkü bu dua sığınma ayetlerini de içeriğinde barındırmaktadır. Kötü insanlardan korunma duası olarak da okunabilmektedir. 

 Bu duayı okuyan kişinin dertlerinden kurtulacağına ve daha pek çok faydasının bulunacağına inanılmaktadır. Hizbul bahr duasını yazan imam Şalezidir. Tarihte etkisi ve tesiri hakkında Peygamber efendimizle de görüştüğü bilinmektedir. 

 Bu duayı samimi bir kalp ve tam iman ile okumak esastır. Kişi ancak bu inançla muradına kavuşur ve sıkıntılarında da kurtulur. 

 Hizbul Bahr Duası Hangi Durumlarda Okunabilir?

 Hizbul Bahr duasını yaşamınızda bazı olaylarda ya da durumlarda okuduğunuzda mucizevi şekilde bazı kötü olaylardan kurtulabilirsiniz. İşte bu durumlar şöyle sıralanmaktadır;

Hasta olan kişinin şifa bulmasına aracılık edebilirsiniz. Bunun için bu duayı sabah ve akşam iki kere okuyabilirsiniz. 

Bu duayı sihir ve büyüden kurtulmak için okuyabilirsiniz. Bunun için sabah namazından sonra okumanız tavsiye edilmektedir. Böylece kötü insanlar, şeytanlar ve cinlerden kurtularak Allah sizi koruma altına alır. 

Kişiler yola çıkmadan önce kaza, bela gibi durumların başına gelmesini istemiyorsa bu duayı yolculuğa başlamadan ya da yolculuk esnasında okuyabilir. 

Bireyler kalpleri kötü insanların yanına gideceğini biliyorsa bu insanların şerrinden korunmak amacıyla bu duayı o insanların yanına gitmeden önce okuyabilir.