Hanım Efendi – Tarihte İz Bırakan Kadınlar ve Toplumsal Aktör Olarak Kadın

Birinci beşerle başlayan beşeriyet, ikinci bir insanın yaratılmasıyla çoğalmış ve nihayet bu iki karşı cinsten günümüze kadar uzanan bir insanlık serüveni ortaya çıkmıştır. İnsanlığın bir yarısı erkekler iken öbür yarısı bayanlardır. O denli ki biri olmadan oburu yarımdır. İşte bu noktada naif varlıklar olan hanımefendilerin bilinmesi, anlatılması ve anlaşılması için deryada damla misali olan bu eser kaleme alınmıştır.

İki kısımdan oluşan yapıtın birinci kısmında “tarihte iz bırakan kadınlar”, ikinci kısmında ise her dem toplumsal olayların bir yerinde bulunan ve bunlara taraf veren; “toplumsal aktör olan kadınlar” anlatıldı. Bu kısımda ayrıyeten; 19 yüzyılın Osmanlı hanımefendilerinin sundukları arzuhallere, toplumun bir kısmına “efendilik” yapmaya çalışan ve peygamberlik argümanında bulunan bayanlara, günümüzde de yabancısı olmadığımız hanımefendiler üzerinden kurgulanan toplum mühendisliğine ve nihayet günümüze kadar bayanı ailedeki rolü ve toplumdaki pozisyonuna kadar birçok istikametiyle anlatan özgün araştırmalara yer verildi.