Düşünce dizisinden yeni kitap: Özgürlüğün Anlamı

Hakikaten özgür müyüz? Özgür bir iradeyle mi eyliyoruz? Çağdaş dünya oluşurken özgürlük deneyimi nasıl bir dönüşüm geçirdi?

Salt yapıp etmeden çok daha geniş bir alana ilişkin olan özgürlük üzere karmaşık bir sıkıntıya yaklaşmanın kesinlikle birçok yolu vardır. Mevcut çalışma, olabildiğince, bu sorunu ideolojisinin merkezine yerleştirmiş filozoflara yönelerek, ideoloji tarihinde –Platon’dan Sartre’a– ortaya konmuş başat özgürlük tasavvurlarını eleştirel bir diyalogla incelemeye tabi tutuyor.

Özgürlük, açıktır ki insanın varoluşu için en değerli sorunlardan biridir. İdeoloji tarihinde insan olmanın manası ve emelinin, tüm taraflarıyla zorlayıcı ve esaslı bir sorun haline geldiği her felsefi moment bize özgürlük fenomeni hakkında gerçek karineler sunar. Bu bakımdan Kant, Fichte ve Kierkegaard hayli kıymetli bir tecrübeyi temsil etmektedir; elbette, modernitenin şafağında Bruno ve Descartes, geç çağdaş dünyada ise Sartre ile birlikte. Bu probleme yaklaşmanın bir temel yolu da, kısmen Hegel kısmen de Heidegger’den hareketle, özgürlüğü uzay-mekan tasavvuru üzerinden okumaya çalışmaktır.

Özgürlüğün Manası, özgürlük fenomenini tüm bu karineler üzerinden tartışmaya açıyor.