Dişlerde oluşan aşınmaların sebepleri neler diş fırçalama yöntemine dikkat!

“Zaman vakit dişlerde aşınmalar meydana gelebiliyor. Ağız sıhhatini da tehdit eden bu aşınmalar, farkında olmadan yaptığımız yanılgılardan kaynaklanıyor. Diş Tabibi Denizhan Uzunpınar, dişlerdeki aşınmaların sebeplerini anlattı.”

Diş fırçalama usulleri

Dairesel hareket ile her diş yüzeyini eşit formda fırçalamak değerlidir.

Diş fırçalama kuvveti

Bilhassa diş eti bölgesindeki hassasiyet oluşturan alanların oluşmaması için yüksek kuvvet uygulayarak diş fırçalanmamalıdır. Yapılan araştırmalar fırçalama kuvvetinin artmasının dişlerini temizlenmesi üzerinde olumlu bir tesir yaratmadığını göstermiştir.

Diş fırçalamaya harcanan müddet

Fırçalama esnasında tüm dişlerin eşit müddet fırçalanması gerekir. Özellikler diş arkında köşede yer alan köpek dişleri en uzun fırçalanan ve hasebiyle en çok aşınan dişler olmaktadır.

Diş fırçalama sıklığı

Yapılan çalışmalarda, diş fırçalama sıklığının ve dişle fırça ortasındaki temas mühletinin aşınma derecesini etkilediği gösterilmiştir. Günde 2 kereden fazla diş fırçalamanın, dişlerin aşınmasında tesirli olabileceği düşünülmektedir. Güzel bir oral hijyene sahip yaşlı bireylerde, derin aşınma lezyonlarının görülme nedeninin fırçalama sıklığıyla ilgili olduğu söylenebilir.

Diş fırçalamanın başlatıldığı bölge ve dişlerin konumları

Lezyonların daha çok ağzın sol tarafında görülme eğiliminin nedeni, toplumda sağ elini kullanan şahısların baskın olmasındandır. Sağ elini kullanan şahıslar fırçalama sürecine doğal olarak ağzın sol tarafından başlarlar. Yapılan çalışmalarda dişlerin dental arktaki durumlarının aşınma ile bağlı olduğu gösterilmiştir, şayet dişler arkın önünde konumlanmışlarsa travma ve aşınmaya daha fazla maruz kalmaktadır.

Diş fırçasının formu ve kıl sertliği

Diş fırçaları, kılların yapıldıkları gerecin tipi, sertliği, boyutları ve fırça başındaki yerleşimlerine bağlı olarak sayısız varyasyon gösterebilirler. Diş fırçalarının kılları yumuşak, orta sertlikte ve sert olarak sınıflandırılır. Yeni geliştirilen diş fırçalarında kıllar boyut olarak ve yerleşim açısından farklı hallerde kombine edilirler. Fırça kılları ve diş macunu ortasındaki etkileşim de çok kıymet taşımaktadır. Sert bir fırça, yumuşak olana nazaran standart bir macunla birlikte kullanıldığında daha aşındırıcıdır. Ağız içi durumunuza nazaran diş doktorunuzun önereceği diş fırçalarını kullanmak uzun vadede diş aşınmasının önlemede değerlidir.

Diş macunlarının aşındırıcı özelliği

Diş macunlarında bulunan aşındırıcılar, bakteriyal plağın süratli ve faal formda dişten uzaklaştırılmasında, bunun yanı sıra dişlerde meydana gelen renklenmelerin giderilmesinde ehemmiyet taşırlar. Ayrıyeten diş macunu kullanımı temizleme tesiri sebebiyle, fırçalama mühletini de hayli azaltmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki fazla ölçüde macun kullanımı bu aşındırıcılar sebebiyle dişte husus kaybına neden olabilirler. Bununla birlikte diş macunu, su ya da ağız sıvılarıyla yumuşatılmadan evvel daha fazla aşınmaya neden olabilmektedir.