Çocuklarda özgüven nasıl geliştirilebilir uzmanlar açıklıyor!

Çocuklara öz itimat konusunda gerçek yönlendirme nasıl yapılır? BÜMED MEÇ Okulları Moda Okul Müdürü Aslı Çelik Karabıyık, husus hakkında paylaşımlarda bulundu.

Merak eden, sorgulayan, özgün ve özgür düşünen, yüzyılın gerekliliği olan maharetlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan BÜMED MEÇ Okulları, öğrencilerinin araştırmacı, eleştirel ve analitik düşünme mahareti olan, tesirli irtibat kurabilen, öz inançlı, toplumsal maharetleri olan, yaratıcı, etik bedelleri olan, tabiat ile uyumlu, çok istikametli, kültürel farkındalığı ve donanımı yüksek bireyler olmasını hedefliyor.

Eğitimde yenilikçi, bilimsel ve gelişimsel çalışmalarıyla fark yaratarak önderlik etmeyi, öğrencilere tüketmekten çok üretmenin keyfine varabildiği bir ortam yaratmayı hedefleyen BÜMED MEÇ Okulları, çocuk gelişiminde okul-aile işbirliğini önemseyerek, eğitimin tüm kademelerinde aileyi de sürece dahil ediyor. Çocuklarda öz hürmetin ve öz itimadın geliştirilmesi konusunda da aile ve okulun ortak lisanda ve anlayışta olmasının çok değerli olduğu prensibi ile bu çerçevede sistemli olarak eğitimler ve seminerler düzenleyen BÜMED MEÇ Okulları, bültenler yayınlayarak velilere bilgi transferinde bulunuyor.

“Öz inanç, pek çok başka özellikte olduğu üzere yalnızca akademik alanda değil, toplumsal ve duygusal alanda da memnun ve başarılı olmak için büyük ehemmiyet taşır. Öz inancı desteklerken öncelikle çocuğun mizacını anlamak, daha sonra yaşına uygun sorumluluklar vermek, kendi görüşüne ve hislerine bedel vermesini sağlayarak öz kıymetlendirme yapması için fırsatlar yaratmak, kişisel geri bildirim vermek, kendini tanıması ve hislerini söz etmesi için alan yaratmak çok kıymetli. Geri bildirim verirken de kıymetli nokta, ödül vermek yerine uğraşını, gayretini takdir etmek” diyen Aslı Çelik Karabıyık, aileler için mevzu hakkında paylaşımlarda bulundu.

1. Çocuğun mizacını ve ilgi alanlarını tanımaya çalışalım: Çocuğun öz itimadı öncelikle ona en yakın olan ve en çok güvendiği şahısların onun öz kaynaklarına hürmet duymasıyla başlar. Onun karakteristik özelliklerini, güçlü taraflarını, gelişim ve ilgi alanlarını tanımaya gösterdiğimiz uğraş, çocukta tanınmaya ve anlaşılmaya paha görülme hissi yaratır. Olağan ki çocuklarımız için her vakit en düzgününü istiyoruz lakin bu ‘iyilik’, yeterli oluş hali ile kontaklı olmalı. Çocuğumuza onun güçlü olduğu ve ilgi alanları keşfetmemizi sağlayacak fırsatlar yaratalım.

2. Yaşına uygun sorumluluklar verelim: Çocukların öz inanç gelişiminde en kıymetli adımlardan birisi yaşına uygun sorumluluklar alarak başarma hissini tadabilmesidir. Her bireyin güçlü olduğu alanlar olduğunu ve ne kadar çeşitli fırsat yaratıp, alan yaratırsak, bunları keşfetmenin o kadar kolay olduğunu unutmayalım. Yaş- devir özellikleri her ne kadar genel olsa da, çocukların maharet gelişim suratı birbirinden çok farklı olabilir. Onun yapabileceğini öncelikle kendisinin hissedebilmesi için başarıyı tadabileceği fırsatlar yaratalım. Olağan ki herkes daima rahatlıkla yapabildiği işlerden tatmin olamayabilir, bu sebeple sorumluluklarının zorluk derecesini onu yakından gözlemleyerek, istikrarlı bir ölçüde artıralım.

3. Öz değerlendirmeye fırsat yaratalım: Öz itimadın değerli ögelerinden biri de iç motivasyondur. Dış motivasyon itici bir güç olabilir fakat kalıcı ve sağlıklı bir öz inançtan bahsediyorsak birey evvel kendi yaptığı işten mutlu olmalıdır. Bunun için de nizamlı bir halde yaptığı işleri, gününü ve kendini değerlendirmesi için fırsat yaratalım, onun görüşünü alalım. Bu noktada unutmayalım ki bir çocuğun bilgi ve tecrübe repertuarı yaşadıkları ile sonludur. Bu sebeple çocuğun bir defa deneyimlediği bir durumu, o hoşnut olmadığı için başarısız yahut olumsuz olarak kıymetlendirmek hakikat olmaz. Örneğin günü sonlandırırken ‘Bugün neyi âlâ yaptım? Beni ne memnun etti? Ne şaşırttı? Neyi daha uygun yapabilirim? Bunun için ne yapmalıyım?’ üzere soruları kendine yöneltmesi için fırsat yaratmak ve bu süreçte yargılamadan onları dinlemek değerli bir başlangıç olacaktır.

4. Geri bildirimlerde bulunalım: Yetişkinlerin verdiği geri bildirimler çocukların öz inanç duygusu geliştirmesinde çok kıymetli bir rol oynar. Burada kullandığımız lisanın ve üslubun yapan olması, yargı sözlerinden uzak olması ve uygun vakitte, hakikat bir ortamda verilmesi çok kıymetlidir. Burada geri bildirime ve dış onaya bağımlılık yaratmamak ismine evvel çocuğun kendini değerlendirmesi için fırsat yaratmaya, daha sonra görüşümüzü ve müşahedelerimizi somut olarak tabir etmeye ve ona yaptığı şeyi geliştirmek için inancımızı hissettirebilmeye itina gösterelim.

5. Hislerini söz etmesi konusunda cesaretlendirelim: Hislerimizi tanımak ve hakikat söz edebilmek öz itimat hissimizi arttırıcı bir etmendir. Anne baba olarak evvel bizlerin hislerimizi söz ediyor olması, çocuklar için rol model teşkil edecektir. Tahminen akşam yemeğinde ‘Günün nasıl geçti? Neler yaptın? Ne hissettin?’ üzere soruların öncesinde kendi günümüzün nasıl geçtiğini, neler yaptığımızı, bizi nelerin şaşırttığını, nelerin üzdüğünü paylaşmamız, onun da bizimle ve öbür bireylerle hislerini paylaşması için kapı aralayabilir.

6. Uğraşlarını takdir edelim: Çocuğunuz oyun sırasında yahut günlük aktivitelerinde bir şeyi başardığında ‘Harikasın, aferin!’ demek yerine ‘Ne kadar uğraştın bunu yapabilmek için’ üzere cümleler kurmak onu motive ederken başarısızlığa olan tahammülünü de artırır. Ondaki doğal merakı uyanık tutacak imkanlara açık olmak ve onun ilham alacağı şahıslarla tanıştırmak, her ne yapılıyorsa yaptığı işte yahut alanda çaba sonucunda kazanılan muvaffakiyet hikayelerini paylaşmak bunlardan kimileri olabilir.