Adıyaman İlçeleri Nelerdir? Adıyaman’ın Kaç İlçesi Vardır, Nüfusu Kaçtır? Adıyaman Haritası…

Adıyaman Nedir?

Adıyaman, Türkiye içerisinde yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir şehirdir. İdari merkezi ise Adıyaman şehridir. Adıyaman şehrinin topraklarında en eski yerleşim çağlarına ait izler bulunmuştur. Adıyaman şehri Palanlı köyü sınırları içindeki Palanlı Mağarasında yapılmış olan araştırmalarda bu bilgenin tarihinin milattan önce 40.000 senelerine kadar uzandığı belirlenmiştir. Samsat ile Şehremuz Tepede yapılmış olan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 7.000 senesinden milattan önce 3.000 ile 1.200 yılları arasında mevcut olan Tunç Çağı’na kadar yerleşime ait pek çok ize rastlanılmıştır. Hitit-Mitanni mücadelesi sırasında el değiştiren alanın milattan önce 1.200’den sonraki dönem içerisinde karışık bir dönem yaşanmıştır.

Adıyaman’ın Nüfusu Ne Kadardır?

Şehir nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 verilerine bakıldığında 632.459 biçimindedir. Bahsedilen nüfusun yaklaşık %86,51 kadarı şehirlerde yaşamaktadır. İl sınırları içinde bir tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversite ise Adıyaman Üniversitesi’dir. Şehrin yüzölçümü 7337 m² olmaktadır ve İlde kilometrekare başına 85 kişi düşmektedir. Bahsedilen sayı merkez olan ilçede ise 168’dir. Şehir merkezinin denizden olan yüksekliği 701 metredir.

2020 senesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre merkez ilçe ile birlikte 9 tane ilçe, 23 tane belediye, bu belediyeler içerisinde 173 tane mahalle ve buna ilave olarak 453 tane köyü bulunmaktadır. İlde senelik nüfus artış oranı % 0,96 şeklinde olmuştur. Nüfus artış oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler; merkez ilçe ve Kahta’da % 2,24 ile Samsat’ta % -2,22 şeklindedir.

6117773abf2144021c0ea170

Adıyaman’ın İlçeleri Nelerdir?

Adıyaman’ın çeşitli ilçeleri bulunmaktadır. Adıyaman ilinde yer alan ilçeler şu şekilde olmaktadır;

Adıyaman (İl merkezi)

Çelikhan

Besni

Gölbaşı

Gerger

Samsat

Kâhta

Tut

Sincik

Şeklinde ifade edilmektedir.

Adıyaman’ın Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Adıyaman ilinin büyük kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin içinde yer almaktadır. Kuzeyde bulunan Gerger ile Çelikhan ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde, batıda yer alan Besni ile Gölbaşı ilçesinin bir bölümü de Akdeniz Bölgesi içinde yer almaktadır. Şehrin büyüklüğü ise 7.644 km²’dir. Adıyaman kentinin merkez olduğu Adıyaman ili; kuzey kısmında Malatya, kuzeydoğu kısmında Diyarbakır, doğu ve güney kısmında Şanlıurfa, güneybatı kısmında Gaziantep ve batıda Kahramanmaraş illeriyle komşu olmaktadır.

İldeki başlıca dağlar; Akdağ (2551 m), Tucak-Ulubaba (2530 m), Dibek (2549 m), Gördük (2206 m), Bozdağ (1200 m), Nemrut (2150 m) ve Karadağ (1115 m) şeklinde olmaktadır. Şehrin kuzeyinde, Toroslar’ın uzantısı kabul edilen Malatya dağları yer almaktadır. Güneye doğru gidildikçe yükseklikler azalmaktadır ve ovalık bölgeler görülmektedir. Çelikhan, Gerger ve Tut ilçelerinin bütününe yakını dağlık olmaktadır. Merkez, Kahta ve Besni ilçelerinin kuzey kesimleri dağlıktır ve güney kesimleri ise ova biçimindedir. Samsat ilçesiyse şehrin en düşük arazilerine sahip olmaktadır. Şehrin önemli ovaları; Çakırhöyük (Keysun), Kahta, Pınarbaşı ve İnekli ovalarıdır.