Güzellik Ve Bakım Hakkında Hassas Bilgiler

Güzellik & Bakım

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya gereksinimduyulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında kendi branşında niteliklialan öğretmenlerinden eğitim almış kişiler, mesleğin standartlarını daha ileri götüreceklerdir.Kısa süreli özel kurslarda niteliksiz kişiler tarafından yetiştirilmiş elemanlar, mesleğinstandartlarını düşürmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarındayapacakları sıkı denetimler olası sağlık sorunlarına çözüm getirecektir. Müşteri ilişkileriningiderek daha fazla önem kazanması ile beraber, çalışanların mesleğin gerektirdiği teknikbilgilerin yanı sıra, müşteri ilişkilerinde de yeterli olması beklenmektedir.

Meslek teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün vearaçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca, meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerininçeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Güzellik elemanları, cilt doktorları vezyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de istihdam imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca zik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesive sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da güzellik uzmanlarının yaptıkları işlerarasında sayılabilir. İşini benimsemiş, nitelikli elemanlar sayesinde mesleğin toplum içindekiönem ve statüsü olumlu gelişme göstermiştir. Bu olumlu gelişmede, kozmetik ürünlerindeçeşit ve nitelik yönünden gözlenen değişim ve gelişimlerin yanı sıra moda ve medya daoldukça etkili olmuştur. Bu etki ve gelişmelerin sonucu, güzellik uzmanlığı mesleğine talepartmış, meslekte geçmişe nazaran daha profesyonel bir yapı oluşmuştur.

Mesleğin hızla gelişmesi büyük bir istihdam alanı yaratmakta ve nitelikli elemanlaraihtiyaç giderek artmaktadır. Meslek elemanlarının çoğunluğu işbaşı eğitimi ile yetişmişelemanlardır. Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine kuaförlük mesleğinde derastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bugelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen elektrikli cihazlar sayesinde zamandankazanılırken, kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlaralınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte, salon kapasitelerigenişletilmektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetlerialanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan-erkek hizmet ayrımının ortadan kalkmasıyönündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir